Preview

BRICS Law Journal

Advanced search

Media

https://legal.report/article/26012018/rossijskij-yuridicheskij-zhurnal-vklyuchen-v-mezhdunarodnuyu-bazu-scopus

https://www.utmn.ru/presse/novosti/nauka-segodnya/484756/

http://www.utmn.ru/presse/novosti/mezhdunarodnaya-deyatelnost/266706/

http://www.utmn.ru/en/media/news/international-issues/267840/

http://www.brics.unipr.it/wordpress/?p=506&lang=en

https://www.utmn.ru/presse/novosti/nauka-segodnya/505755/

https://www.utmn.ru/presse/novosti/nauka-segodnya/505745/

http://www.tvbrics.com/video/brics-law-journal-voshyel-v-chislo-elitnykh-nauchnykh-izdaniy/X